วิธีการสั่งซื้อ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

 

การสั่งซื้อ 

สั่งซื้อง่าย เพียง@Line :@skbeautythai หรือส่งรายเอียดมาที่ E-mail : yanisa.skbeautypromotion@gmail.com  หรือ ฝากข้อความถึงเราใน หน้าเพจ  โทร 028841048 , 0817537031 ,0814389176

1. แจ้งชื่อสินค้า
2. หมายเลขโทรศัพท์ หรือมือถือ เพื่อติดต่อกลับ เมื่อทางเราได้รับอีเมล์แล้ว จะรีบติดต่อกลับไปยังลูกค้าทันที

3. ทางบริษัทจะส่งของทุกวัน  การโอนเงินก่อน 10 โมงของวันนั้นๆ

 

ค่าจัดส่ง

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
ตั้งแต่ 20 กรัม แต่ไม่เกิน 250 กรัม 50.00
เกิน 250 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม 60.00
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม 90.00 
เกิน 1.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม 110.00 
เกิน 2 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม 130.00
เกิน 2.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3 กิโลกรัม 150.00 
เกิน 3 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3.5 กิโลกรัม 170.00 
เกิน 3.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4 กิโลกรัม 190.00 
เกิน 4 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4.5 กิโลกรัม 210.00 
เกิน 4.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม 230.00 
เกิน 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5.5 กิโลกรัม 250.00
เกิน 5.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6 กิโลกรัม 280.00 
เกิน 6 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6.5 กิโลกรัม 300.00 
เกิน 6.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 330.00 
เกิน 7 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7.5 กิโลกรัม 350.00 
เกิน 7.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8 กิโลกรัม 380.00 
เกิน 8 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8.5 กิโลกรัม 400.00 

พัสดุลงทะเบียนในประเทศ
น้ำหนัก/weight อัตราค่าบริการ(บาท)/ship rate (฿)
ไม่เกิน 200 กรัม 30.00 
เกิน 200 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม 40.00 
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 50.00 
เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม 70.00

พัสดุในประเทศ (Domestic Parcel)
น้ำหนัก/weight อัตราค่าบริการ(บาท)/ship rate (฿)
พัสดุธรรมดาในประเทศ(20 KG)
พิกัดน้ำหนัก
ไม่เกิน 1 กก. 20 บ. กิโลต่อไปคิดกิโลละ 25 บาท
เกิน 1 กก. แต่ไม่เกิน 2 กก. 45 บ.
เกิน 2 กก. แต่ไม่เกิน 3 กก. 60 บ.
เกิน 3 กก. แต่ไม่เกิน 4 กก. 75 บ.
เกิน 4 กก. แต่ไม่เกิน 5 กก. 90 บ.
เกิน 5 กก. แต่ไม่เกิน 6 กก. 105 บ.
เกิน 6 กก. แต่ไม่เกิน 7 กก. 120 บ.
เกิน 7 กก. แต่ไม่เกิน 8 กก. 135 บ.
เกิน 8 กก. แต่ไม่เกิน 9 กก. 150บ.
เกิน 9 กก. แต่ไม่เกิน 10 กก. 165 บ.
เกิน 10 กก. แต่ไม่เกิน 11 กก. 180 บ.
เกิน 11 กก. แต่ไม่เกิน 12 กก. 195 บ.
เกิน 12 กก. แต่ไม่เกิน 13 กก. 210 บ.
เกิน 13 กก. แต่ไม่เกิน 14 กก. 225 บ.
เกิน 14 กก. แต่ไม่เกิน 15 กก. 240 บ.
เกิน 15 กก. แต่ไม่เกิน 16 กก. 255 บ.
เกิน 16 กก. แต่ไม่เกิน 17 กก. 270 บ.
เกิน 17 กก. แต่ไม่เกิน 18 กก. 285 บ.
เกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 19 กก. 300 บ.
เกิน 19 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก. 315 บ.

บริการส่ง Kerry 

ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป  

 

Visitors: 177,527